Lifeplanner AS gjør emisjon i desember

Selskapet skal gjennom en emisjon hente inn kapital i november og desember 2021, for å fortsette å vokse i markedet – og styrke tilbudet til sine kunder.

Lifeplanner er en sky-basert og personlig tjeneste som lar kundene ta vare på og dele sin viktigste informasjon i familien. Til neste år skal tjenesten videreutvikles ved å kunne levere kundene personalisert veiledning og råd, for å ta konseptet life-planning videre. Lifeplanner og den digitale safen er skalerbar, og innen to år skal selskapet etablere seg i neste land.

Videreutvikling av produktet blir viktig

Nøkkelinvestorer har allerede forpliktet seg til å investere i runden, og i tillegg har selskapet nylig fått innvilget innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge på 1,2 millioner.

– Vi setter stor pris på at Innovasjon Norge har troen på Lifeplanner, og ser at selskapet har høy innovasjonsgrad og skaleringsevne. Det er et meget verdifullt bidrag inn i fundingprosessen vi nå står i, forteller Lillian van Cuilenborg, CEO og Co-Founder i Lifeplanner.  

Innhentet kapital skal brukes til å videreutvikle produktet, samt ta en sterk posisjon i markedet. Selskapet ønsker å få flere distribusjonspartnere med på laget, og skal bygge opp salgsorganisasjonen med blant annet å ansette en salgs- og partneransvarlig.  

Emisjon gjøres i samarbeid med Folkeinvest

Lifeplanner har valgt å gjennomføre investeringsrunden på plattformen Folkeinvest, for å gi enda flere muligheten til å delta i verdiskapningen.    

– Vi tror Lifeplanner er et produkt som treffer folket rett i hjertet. En eller annen gang i livet vil vi alle stå i en krevende livssituasjon der vi har behov for oversikt og trenger veiledning. Vi håper derfor Lifeplanner vil være et investeringsobjekt som skaper engasjement blant  investorene, sier Kathleen Meling, Co-Founder og CTO i Lifepanner.  

Selskapet er verdsatt til 32 millioner kroner, og har hatt en god verdiutvikling de siste årene. Tegningsvinduet åpner 1. desember, og lukker 15. desember.

Følg kampanjen her

Du vil også kanskje like