Personvernerklæring
for Lifeplanner


Sist oppdatert: 06.10.2021 v1.3.1


Personvernerklæringen gjelder for tjenesten Lifeplanner. Vårt formål er å samle inn, organisere og tilgjengeliggjøre dokumenter og informasjon som er viktig for deg og din familie.

Lifeplanner følger deg opp som bruker eller kunde, slik at vi kan holde deg orientert og levere en best mulig tjeneste til deg.

Lifeplanner AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Lifeplanner-tjenesten.

Se egen personvernerklæring for bruken av vår hjemmeside.  

Hvem vi behandler opplysninger om

Lifeplanner behandler opplysninger om deg som bruker av tjenesten og deg som betalende kunde. I tillegg behandles opplysninger om personer du velger å legge inn i tjenesten. Dette kan være familiemedlemmer eller andre viktige personer i ditt liv. '

Hvilke personopplysninger behandler vi  

Basisinformasjon som behandles om brukere og kunder:

- Personalia
- Kontaktinformasjon
- Kontaktemisjonen
- Betalingsinformasjon
- Digitale identifikatorer
- Bruker- og loggdata
- Supportdata
- Kundedialog

Formålet med behandling av personalia og kontaktinformasjon er å kunne identifisere deg som kunde og for å kunne kontakte deg og videreformidle relevant informasjon. Betalingsinformasjon behandles med det formål å kunne ta betalt for tjenesten i henhold til avtalen. Formålet med behandling av bruker- og loggdata er å kunne levere en best mulig tjeneste, og formålet med behandling av supportdata og kundedialog er å kunne gi deg best mulig oppfølging.  

I forbindelse med brukertesting vil et bredere spekter av personopplysninger kunne behandles. Du vil i så fall få opplyst opplysningene dette gjelder og mulighet til å samtykke eller avvise slik behandling på forhånd. Formålet med slik behandling vil være optimalisering og forbedring av tjenesten.  

I tillegg behandles informasjon knyttet til opplysninger du velger å legge inn eller som utgjør del av aktiverte tjenestekategorier i Lifeplanner. Formålet med denne behandlingen er å kunne levere den digitale safen til deg som kunde. Behandlingen kan omfatte kategorier som:

- Mitt liv
- Eiendeler
- Juridisk
- Økonomi og forsikring  

Vi gjør oppmerksom på at du får mulighet til å legge inn personopplysninger om barn under 18 år i tjenesten. Som forelder har du rett og plikt til å ta avgjørelser om behandling av ditt barns personopplysninger, jf. barneloven § 30. Personopplysninger du legger inn om ditt barn i tjenesten må være i samsvar med barnets interesser, behov og egne ønsker, jf. barneloven §§ 31-33.

Der du velger å aktivere integrasjon mot tredjepart, vil opplysninger som er relevante for deg hentes fra slike tredjeparter og eventuelt andre registre dersom det er nødvendig. Kildene for opplysningene du selv ikke oppgir er:  

a) Personopplysninger fra Vipps (BankID) via ZignSec.
b) Eiendomsopplysninger, herunder eierforhold, fra Eiendomsregisteret (grunnbok og matrikkel) via Tieto Evry (Infotorg tjenesten).
c) Kjøretøysopplysninger, herunder eierforhold, fra Kjøretøyregisteret via Infotorg tjenesten.
d) Adresse fra Folkeregisteret via Infotorg tjenesten.  

I forbindelse med uthenting av opplysninger fra Eiendomsregisteret og Kjøretøysregisteret kan også offentlige opplysninger om andre medeiere behandles. Formålet er å gi kunder som er registrerte eiere korrekt informasjon om eierforholdene i formuesgodene.  

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du benytter Lifeplanner tjenesten. Vi benytter følgende typer informasjonskapsler:   
Nødvendige informasjonskapsler brukes for å ivareta grunnleggende funksjonalitet og sikkerhet på nettsiden. Tjenesten vil ikke fungere optimalt uten disse.   

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger knyttet til hvordan tjenesten skal fungere. Dette kan være kan være knyttet til preferanser for språk, utseende eller andre tilpasninger.   

Statistiske informasjonskapsler brukes for å samle inn og analysere opplysninger om bruk av tjenesten.    

Utover de nødvendige informasjonskapslene velger du selv hvilke du vil tillate. Dette gjøres i dialogboksen som vises når du besøker tjenesten første gang. Her vil du også kunne få detaljert informasjon om informasjonskapslene som benyttes. Du kan gjøre endringer i bruk av informasjonskapslene i dialogboksen eller i nettleseren din.   

Rettslig grunnlag for behandling  

Lifeplanner behandler personopplysningene listet opp i punktet «Hvilke personopplysninger behandler vi» hovedsakelig basert på avtalen vår, inkludert våre Brukervilkår, som inngås når du tar i bruk tjenesten. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er nødvendighet for å oppfylle denne avtalen (personvernforordningen art. 6 (1) b), med mindre noe annet er klargjort under.  

Nødvendige informasjonskapsler baseres på berettiget interesse i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) f. Informasjonskapsler for funksjonelle og statistiske formål baseres på ditt samtykke i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) a. Samtykket gis ved å akseptere bruk av informasjonskapsler første gang du besøker våre nettsider. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene.  

Enkelte personopplysninger er vi pålagt ved lov å behandle. Dette gjelder blant annet opplysninger i forbindelse med betaling, inkludert adresse, oppfølging av betaling og regnskapsføring i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er nødvendighet for å oppfylle rettslige forpliktelser (personvernforordningen art. 6 (1) c). For å sikre korrekt fakturering og regnskap kan Lifeplanner i enkelte tilfeller måtte behandle personopplysninger utenom de lovpålagte, rettsgrunnlaget er da berettiget interesse i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) f.

Personopplysninger som behandles for kundeoppfølging og markedsføringsformål behandles som hovedregel med grunnlag i samtykke etter personvernforordningens art. 6 (1) a. For kundeoppfølging og markedsføringsformål med få og små personvernkonsekvenser kan Lifeplanner behandle personopplysninger på bakgrunn av berettiget interesse med grunnlag i personvernforordningen art. 6 (1) f.  

I forbindelse med brukertesting er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger samtykke etter personvernforordningen art. 6 (1) a.

Ved behandling av personopplysninger om andre medeiere fra Eiendomsregisteret og Kjøretøysregisteret er det rettslige grunnlaget berettiget interesse etter personvernforordningen art. 6 (1) f.  

Om vi behandler sensitive (særlige kategorier) personopplysninger, baseres behandlingen på ditt eksplisitte samtykke. Dette kan være opplysninger om helse, fagforeningsmedlemskap etc. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke (personvernforordningen art. 9 (2) a).

Det kan også foretas innhenting av ditt samtykke når du velger å ta i bruk spesifikke tjenester i Lifeplanner (personvernforordningen art. 6 (1) a eller art. 9 (2) a).  

I den grad du skulle legge inn sensitive personopplysninger i felter som ikke er beregnet for slike opplysninger, anses du å ha uttrykkelig samtykket til påfølgende behandling etter personvernforordningen art. 9 (2) a.  

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom oss, vil vi også ha rett til å behandle dine opplysninger for å kunne ivareta våre rettigheter i forbindelse med tvisten.  

Sletting


Opplysningene knyttet til din brukerkonto lagres frem til kontoen din avsluttes. Sletting av kontoen og alt lagret innhold kan enten gjennomføres av deg som kunde fra din profil eller ved å kontakte support@lifeplanner.no. Når du sletter kontoen, slettes dine data i Lifeplanner sin database. Opplysninger om kunden som er lagret i Hubspot, som benyttes for kundeoppfølging, slettes på forespørsel til support@lifeplanner.no. Uansett valgt metode for sletting skjer det uten ugrunnet opphold i henhold til personvernforordningen art. 17.  

Opplysninger i forbindelse med betaling, oppfølging av betaling og regnskapsføring lagres i henhold til krav i lov. Dette innebærer at kontakt- og betalingsinformasjon vil vi lagres i fem år etter regnskapsårets utløp det året du avsluttet abonnementet, slik bokføringsloven krever. Etter avsluttet abonnement lagres hvilke tjenester du har kjøpt av oss i opptil tre og et halvt år etter regnskapsårets utløp, slik bokføringsloven krever.

Der behandlingen er basert på samtykke og ikke andre rettslige grunnlag for behandlingen foreligger, slettes de berørte opplysninger om samtykket trekkes tilbake. Du kan likevel fortsette å bruke andre deler av Lifeplanner tjenesten.  

Våre databehandlere

For å kunne levere tjenesten Lifeplanner benytter vi underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne – databehandlere. Forholdet til disse databehandlerne er regulert av databehandleravtaler som sikrer konfidensialitet og informasjonssikkerhet. Våre viktigste databehandlere er:  

LAGRING AV DATA

Amazon Web Services
AWS benyttes for sikker lagring av dine opplysninger. Alle data lagres på AWS sine servere innenfor EU/EØS. Hovedlagringssted er Sverige.  
Amazon Web Services 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.  

ANALYSE AV DATA

Google LLC
Google Analytics benyttes for analyse av aktiviteten i tjenesten. Vi behandler kun aggregerte data fra Google Analytics. Dataene som samles inn avidentifiseres gjennom Google Analytics Anonymisert IP.  
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  

Microsoft  
Power BI

Power BI benyttes for statistiske formål ved å samle inn informasjon om bruken av safen, herunder mengde og plassering av dokumenter. Dataene er avidentifiserte.

MS365
MS365 benyttes til administrativt bruk av de ansatte i Lifeplanner.
Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, 18 Dublin, Ireland.  

KUNDEOPPFØLGING OG SUPPORT

Salesforce Limited
Salesforce benyttes for oppfølging av deg som kunde i forbindelse med henvendelser og generell kundedialog. Data behandles innenfor EU/EØS.
SFDC Ireland Limited, 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown, 18 Dublin, Ireland  

UAB Vegvisir
Vegvisir benyttes for support og drift av Lifeplanner.
Vegvisir, Business Stadium West, Rinktines g5. Vilnius LT-09234, Lithuania  

ZignSec AB
ZignSec benyttes for sikker autentisering av brukere.
ZignSec AB, Solna Torg 19, 171 45 Solna, Sweden  

Reepay  A/S
Reepay benyttes for gjennomføring av betaling for tjenesten.  
Reepay A/S, Njalsgade 76, 2300 Copenhagen S  

Dine rettigheter

I henhold til artikkel 15 – 22 i personvernforordningen har du rett til å kreve:
- innsyn i behandlingen av dine personopplysninger
- retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger
- protestere mot behandlingen  
- dataportabilitet
- klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo)
- der behandlingen er basert på samtykke (art. 6 (1) a eller 9 (2) a) kan du når som helst trekke dette tilbake.  

Kontaktinformasjon

Lifeplanner AS
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

Kontaktperson:  
Kathleen Meling
privacy@lifeplanner.no  

Lifeplanner forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen. Brukere av Lifeplanner vil varsles om alle vesentlige endringer.