Personvernerklæring
for Lifeplanner


Sist oppdatert: 06.10.2021 v1.3.1


Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med din bruk av Lifeplanners nettsider (www.lifeplanner.no), dine henvendelser til oss samt annen dialog som følger av vår forretningsdrift. Se egen personvernerklæring for bruk av tjenesten her.

Lifeplanner AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som samles inn og behandles hos oss i denne sammenheng.

Alle personopplysninger behandles med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du besøker våre nettsider. Vi benytter følgende typer informasjonskapsler:

Nødvendige informasjonskapsler brukes for å ivareta grunnleggende funksjonalitet og sikkerhet på nettsiden. Nettsiden vil ikke fungere optimalt uten disse.  

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger knyttet til hvordan siden skal fungere. Dette kan være knyttet til preferanser for språk, utseende eller andre tilpasninger.  

Statistiske informasjonskapsler brukes for å samle inn og analysere opplysninger om bruk av nettsidene.  

Markedsførings-informasjonskapsler brukes for å spore besøkende på tvers av nettsider. Dette benyttes blant annet for å vise relevante annonser på nettsidene du besøker.

Utover de nødvendige informasjonskapslene velger du selv hvilke du vil tillate. Dette gjøres i dialogboksen som vises når du besøker nettsiden første gang. Her vil du også kunne få detaljert informasjon om informasjonskapslene som benyttes. Du kan gjøre endringer i bruk av informasjonskapslene i nettleseren din.

Behandling i applikasjonen Dersom en kunde henter ut opplysninger fra eiendomsregisteret eller kjøretøysregisteret kan offentlig tilgjengelige personopplysninger om andre personer som er registrert som eiere i eiendommen eller kjøretøyet behandles. Formålet er å gi korrekt informasjon om eierforholdene til kunder som selv er registrert som eiere i gjenstandene.  

RETTSLIG GRUNNLAG Nødvendige informasjonskapsler baseres på berettiget interesse i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) f.  Informasjonskapsler for funksjonelle, statistiske- og markedsføringsformål baseres på ditt samtykke i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) a. Samtykket gis ved å akseptere bruk av informasjonskapsler første gang du besøker våre nettsider. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser. Personopplysninger som behandles for markedsføringsformål behandles som hovedregel med grunnlag i samtykke etter personvernforordningens art. 6 (1) a. For markedsføringsformål med få og små personvernkonsekvenser kan Lifeplanner behandle personopplysninger på bakgrunn av berettiget interesse med grunnlag i personvernforordningen art. 6 (1) f.  Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger som hentes fra eiendomsregisteret og kjøretøyregisteret er berettiget interesse etter personvernforordningen art. 6 (1) f.  

SLETTING Noen informasjonskapsler slettes når du forlater våre nettsider, andre tas vare på i kortere eller lengre tidsperioder. Du kan se hvor lenge hver enkelt informasjonskapsel lagres i dialogboksen som åpnes ved førstegangsbesøk på nettsiden eller du kan kontrollere dette i din nettleser.  

DINE HENVENDELSER Du kan henvende deg til Lifeplanner via e-postadressene som er oppgitt på våre nettsider eller du kan ta kontakt med oss via andre kanaler. Opplysninger som behandles er kontaktinformasjon som framgår i henvendelsen, innholdet i henvendelsen og påfølgende dialog. Henvendelser til Lifeplanner behandles basert på Lifeplanners berettigede interesse i henhold til personvernforordningen art. 6 (1) f, slik at vi kan følge opp din henvendelse.  Personopplysningene slettes etter at formålet med henvendelsen eller dialogen bortfaller, og senest innen 3 år.

UNDERLEVERANDØRER Lifeplanner benytter verktøy og systemer fra følgende underleverandører i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Microsoft Cooperation Vi benytter Microsoft for kommunikasjon og lagring av data.  Alle data behandles på Microsoft Azure innenfor EU/EØS. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, US

Salesforce Limited Salesforce benyttes for oppfølging av deg i forbindelse med henvendelser, besøk på våre nettsider eller generell kundedialog. Data behandles innenfor EU/EØS. SFDC Ireland Limited, 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown, 18 Dublin, Ireland  

Google LLC Google Analytics benyttes for analyse av aktiviteten på våre nettsider.  Vi behandler kun aggregerte data fra Google Analytics. Dataene som samles inn avidentifiseres gjennom Google Analytics Anonymisert IP. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043  

DINE RETTIGHETER I henhold til artikkel 15-22 i personvernforordningen har du rett til å kreve:
– innsyn i behandlingen av dine personopplysninger
– retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger
– protestere mot behandlingen
– dataportabilitet
– klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo - www.datatilsynet.no)  
– der behandlingen er basert på samtykke (personvernforordningen art. 6 (1) a eller 9 (2) a) kan du når som helst trekke dette tilbake.  

Kontaktinformasjon:
Lifeplanner AS
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

Kontaktperson:
Kathleen Meling
privacy@lifeplanner.no

Lifeplanner forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen. Siste versjon vil være tilgjengelig på www.lifeplanner.no.