Teamet

Lillian van Cuilenborg
CO-founder & CEO

Lillian har solid erfaring fra forretningsutvikling og prosjektledelse. Hun har i tillegg hatt nasjonalt salgsansvar for distribuert salg og sparing, pensjon og livsforsikring i Nordea.

Kathleen
CTO and CO-Founder

Kathleen har bakgrunn fra IT ledelse, forretningsutvikling, produktutvikling og prosjektledelse fra virksomheter som Nordea og Itera. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen datateknikk og teknisk kybernetikk.

Styret og Advisory board

No items found.

Vårt samfunn-sansvar

Vi tror på et inkluderende samfunn, der alle har mulighet til å delta på digitale flater. Tall viser at den eldre gruppen syns nye digitale løsninger oppleves tungt og vanskelig, og havner dermed i et digitalt utenforskap som bidrar til usikkerhet på nett. Derfor tilbyr vi gratis opplæring i vårt produkt, til alle over 60 år.

Ta kontakt med oss via mail på hello@lifeplanner, og vi avtaler opplæring. Opplæringen i Lifeplanner vil gjøre deg bedre rustet til å møte andre digitale produkter senere i livet.

Check list

Våre samarbeidspartnere

Det utvidede teamet vårt består av spesialister i sine felt. Det gjør at vi alltid har tilgang til godt erfarne mennesker som vi samarbeider med.

Utover våre samarbeidspartnere, er vi medlemmer i inkubatorene TheFactory i Oslo og NCE Finance Innovation i Bergen. Det gjør at vi er omringet av smarte folk og godt miljø.

Vegvisir

Vegvisir er et IT software utviklingsselskap med kontorer i Litauen. Vegvisir er datterselskap av det norske IT selskapet Miles. Selskapet har eieandeler i Lifeplanner gjennom sweat equity avtaler og står for utvikling.