Brukervilkår

Sist oppdatert 27.10.2021, v.6.1.1.

Velkommen til Lifeplanner!

Disse vilkårene er en avtale mellom deg («kunden, «du», «din», «dine») og det norske selskapet Lifeplanner AS, org. nr. 920283608 («Lifeplanner», «vi», «oss», «vår», «vårt») om din bruk av nettjenesten og applikasjonen «Lifeplanner» og alle tjenester relatert til tjenesten (samlet «tjenesten»). Vi kan gjøre endringer i tjenesten over tid, men kjernefunksjonaliteten vil være som beskrevet på nettsidene våre (www.lifeplanner.no).Ved å bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Dersom du er uenig i noen av betingelsene, må du avstå fra å bruke tjenesten.

1. Om vilkårene. Disse vilkårene regulerer din bruk av tjenesten. Alle fremtidige oppdateringer eller tilknyttede tjenester er også undergitt disse vilkårene.

2. Avtaleinngåelsen. Du innestår for at du har inngått avtalen på rettslig bindende måte.

3. Kampanjevilkår. Dersom du har blitt kunde av Lifeplanner gjennom en kampanje, vil kampanjevilkårene du godtok i den forbindelse gjelde i tillegg til brukervilkårene.

4. Ordrebekreftelse. Vi vil uten ugrunnet opphold sende en elektronisk bekreftelse om at bestilling er mottatt, og en bekreftelse på avtalen til kontoeier (gjestebrukere mottar ikke slik ordrebekreftelse).

5. Hvordan tjenesten kan brukes og for hvilke formål. Den mest sentrale informasjonen om funksjonaliteten i tjenesten finner du på www.lifeplanner.no. Innholdet i tjenesten er på norsk, og tilbys som en skytjeneste som er tilgjengelig online. Tjenesten er ment å bli brukt til dine private formål, det vil si til din ikke-kommersielle bruk. Dersom vi får en konkret mistanke om at du bruker tjenesten til annet enn dine private formål, forbeholder vi oss retten til å ta kontakt med deg for å tilby et alternativt abonnement, si opp kundeforholdet eller slette din konto og/eller brukerdata.

6. Aldersgrense. Du må være 18 år for å bruke tjenesten. Lifeplanner har rett til å slette all informasjon inkludert brukerkonto, data og filer dersom det viser seg at du er under 18 år.

7. Tilleggstjenester. Dersom du har samtykket til det, kan vi (i) sende deg tilbud om tjenester og produkter fra tredjeparter vi samarbeider med (f.eks. juridisk bistand), (ii) analysere aspekter av dataene du har lagret i tjenesten (f.eks. i forbindelse med tips og råd om forsikring).

8. Dine rettigheter. Lifeplanner gir deg en ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig tilgang til og bruk av tjenesten for formålet som er beskrevet i disse vilkårene og på våre nettsider (www.lifeplanner.no).

9. Rettigheter vi beholder. Innhold som Lifeplanner gjør tilgjengelig i tjenesten kan være beskyttet av opphavsrett, varemerke-, design-, og patentrett, lov om vern av forretningshemmeligheter og annet relevant regelverk. Lifeplanner beholder alle rettigheter til tjenesten og det innhold de tilgjengeliggjør i tjenesten. Alle varemerker og kjennetegn i forbindelse med tjenesten vil forbli Lifeplanners.

10. Rettigheter til ditt innhold.
Lifeplanner får ikke noe eierskap til ditt innhold, tekst, filer, bilder eller annet materiale du tilgjengeliggjør i tjenesten (samlet, «brukerinnhold»). Det brukerinnholdet du tilgjengeliggjør i tjenesten gir du oss rett til å behandle bare for å kunne levere og videreutvikle tjenesten, som nærmere beskrevet i vår personvernerklæring https://lifeplanner.no/personvern-applikasjon/.

11. Garantier du gir oss. Du garanterer at (i) du har nødvendige rettigheter til å tilgjengeliggjøre brukerinnholdet i tjenesten, (ii) bruken av innholdet i tjenesten ikke krenker noen tredjeparts rettigheter og/ eller strider mot noen kontrakt mellom deg og tredjeparter, (iii) brukerinnholdet er lovlig og ikke er skadelig for tjenesten.

12. Lovlig bruk. Du innestår for at du ikke vil bruke tjenesten på en måte som utgjør inngrep i immaterielle rettigheter eller eiendom, eller rettigheter til offentliggjøring eller fortrolig behandling og personvern eller andre rettigheter tilhørende tredjeparter, eller noen andre ulovlig formål. Lifeplanner har rett til å gjennomføre jevnlige virussjekker og andre tiltak for å avdekke ulovlig bruk, og sikre sikkerhet og kvalitet i tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, blokkere og/eller rapportere til norske myndigheter eventuelt ulovlig eller skadelig innhold i tjenesten som vi avdekker.  Vi plikter å innrette oss etter rettslig bindende pålegg fra norske myndigheter, men vil i den grad det er mulig og lovlig varsle deg før vi etterkommer eventuelle pålegg.

13. Konto. For å bruke tjenesten må du enten registrere en kundekonto (kontoeier), prøvekonto (se eget punkt i brukervilkårene om prøvekonto) eller opprette gjestetilgang (tilknyttet registrert kundekonto), og gi oss relevante opplysninger om deg selv som vi etterspør ved registering. Du må sørge for at vi har korrekt kontakt- og betalingsinformasjon ved å oppdatere din profil i tjenesten.

14. Deling. Ved å ta i bruk delingsfunksjonen i tjenesten aksepterer du at alle som du har delt med får tilgang til de opplysningene og funksjonene du har delt.

15. Dødsfall og vergemål. Dersom du dør eller blir satt under vergemål (for eksempel pga. umyndiggjøring), har vi rett til å stenge tilgangen til tjenesten ved enten å midlertidig fryse eller endre administrator for din kundekonto. Vi vil varsle deg eller (ved død) dine oppgitte fullmektiger skriftlig 30 dager før administrator til din kundekonto endres.

16. Lenker. Tjenesten og våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlig for innhold på slike andre nettsider.

17. Tekniske krav. Tjenesten kan benyttes på de operativsystemene og nettlesere som er oppgitt på våre nettsider. Du må skaffe egnede datasystemer, programvare, internettforbindelse osv. som du trenger for å bruke tjenesten.  

18. Kundeservice. Henvendelser i forbindelse med tjenesten, herunder reklamasjoner, kan sendes til: support@lifeplanner.no. Reklamasjon må skje innen rimelig tid, og senest 3 måneder etter at tjenesten ble stilt til din rådighet. Vi vil besvare dine henvendelser så snart som mulig og senest innen 1 arbeidsdag. Vår support er tilgjengelig mandag til fredag.

19. Vedlikehold. Vi arbeider løpende for å levere en best mulig tjeneste til deg med minst mulig avbrudd, gjennom kontinuerlige vedlikehold, forbedring og oppdatering av tjenesten. I forbindelse med slikt planlagt eller nødvendig vedlikehold kan det oppstå avbrudd i tjenesten i kortere perioder. Vi forsøker alltid å utbedre kritiske forhold så raskt som rimelig mulig.  Vi setter pris på om du hjelper oss til å bli bedre ved å gi oss melding om slikt som programfeil, avbrudd og forslag til forbedringer.

20. Misbruk. Hvis du blir oppmerksom på misbruk av din eller andres konto, må du varsle oss umiddelbart. Vi vil behandle ditt varsel med full konfidensialitet overfor utenforstående tredjeparter. Alle henvendelser skal rettes til support@lifeplanner.no.

21. Endringer. Noen ganger vil vi gjøre endringer i tjenesten. Vi vil sende deg varsel i rimelig tid ved større endringer og oppdateringer.

22. Personvern. Plattformen overholder personvernlovgivning som gjelder i Norge og EU, herunder personvernforordningen (GDPR). Følgende personvernpolicy gjelder: https://lifeplanner.no/personvern-applikasjon/.

23. Force majeure. Hverken vi eller du vil være ansvarlig for feil eller forsinkelse i ytelsene på grunn av hendelser utenfor vår kontroll. Dette kan omfatte tjenestenektangrep, svikt hos tredjepart som drifter tjenesten, hos leverandører av offentlig infrastruktur, streik, generell varemangel, opptøyer, epidemi, brann, krig, terrorisme, inngrep fra myndigheter og andre force majeure-tilfeller.

24. Som den er. Tjenesten og alle tilknyttede komponenter leveres på “som den er”- og “som tilgjengelig”-basis uten særlige garantier.

25. Ansvarsbegrensning. Vårt samlede årlige ansvar under avtalen, vil ikke i noe tilfelle overstige samlede betalt beløp de seks månedene forut for hendelsen som førte til ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tap av data, fortjeneste, innsparinger eller inntekter eller andre indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller andre følgeskader eller inngrep i immaterielle rettigheter. Dette er det eneste grunnlag for ansvar i henhold til avtalen.    

26. Konfidensialitet. Lifeplanner og du skal behandle alle personlige og forretningsmessige opplysninger som er mottatt i forbindelse med avtalen konfidensielt.

27. Priser, betaling. Priser, betalingsmodeller og betalingsmetoder finner du på www.lifeplanner.no. Dersom tjenesten ikke betales innenfor fristen har vi rett til å stenge din tilgang til tjenesten og eventuell gjestetilgang ved enten å midlertidig fryse tilganger eller, dersom betaling uteblir over en periode på 12 måneder, slette din kundekonto og alle tilhørende data. Kontoen gjenåpnes først når du har betalt den ubetalte perioden. Vi vil varsle deg skriftlig i rimelig tid før din kundekonto fryses eller stenges.

28. Betalingsleverandør. Alle dine betalinger går gjennom en tredjeparts PCI-sertifisert betalingsleverandør som Lifeplanner samarbeider med. Lifeplanner har ikke tilgang til ditt betalingskort. Informasjon om ditt betalingskort lagres og håndteres av betalingsleverandøren så lenge abonnementet er i kraft.

29. Forhåndsbetaling. Abonnementet forhåndsbetales månedlig eller årlig frem til abonnementet er sagt opp. Det vil si fra den dato du aktiverer ditt abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp av deg eller Lifeplanner før dette. I noen tilfeller vil datoen for når du blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å få bekreftet gyldighetsdato og øvrig informasjonen forbundet med betalingsmetoden du har valgt, som f.eks. opplysningene om ditt betalingskort.

30. Prisendringer. Lifeplanner forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement for ikke-betalte perioder. Slike endringer vil vi varsle deg om i tråd med punktet om oppdaterte vilkår. Vi kan velge å gi refusjon for forskuddsbetalinger, men du har ikke rett til slik refusjon.

31. Prøvekonto. Vi kan velge å tilby gratis prøveperiode eller rabattert introduksjonspris («prøveperioden») innenfor tidsbegrensede perioder eller på fast basis, til nye eller eksisterende kunder, på nærmere vilkår som vi står fritt til å fastsette. Dersom du ikke sier opp før utløpet av prøveperioden, vil prøveperioden automatisk gå over i et betalt abonnement, som vil belastes i henhold til vilkårene i punktene om priser og forhåndsbetaling, og til avtalt pris. Vi forbeholder oss retten til å vise betalte annonser på gratiskontoer.

32. Levering. Med mindre annet er avtalt, får du tilgang til tjenesten uten unødig opphold etter kjøpet. Vår leveringsforpliktelse til deg er oppfylt når tjenesten er stilt til rådighet for deg.

33. Avtaletid og oppsigelse. Ditt abonnement varer inntil du sier det opp. Oppsigelse kan gjøres fra tjenesten. Tjenesten tilbys som månedsabonnement, men Lifeplanner kan til enhver tid velge å tilby nye abonnementstyper, slik som årsabonnement. Tilgjengelige abonnementstyper er angitt på www.lifeplanner.no. Du kan alltid si opp ditt abonnement. Ved oppsigelse vil kontoen bli avsluttet og alt lagret brukerinnhold vil bli slettet.

34. Ingen angrerett. Angrerettloven gir i utgangspunktet forbrukere en 14 dagers angrerett på produkter og tjenester de har kjøpt. Angrerett gjelder imidlertid ikke levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, slik som tjenesten, dersom leveringen er begynt med ditt uttrykkelige samtykke og du erkjenner at angreretten dermed går tapt.

35. Heving eller oppsigelse. Hvis en av partene misligholder avtalen vesentlig, kan den andre parten heve den med umiddelbar virkning. Vi kan alltid heve avtalen hvis du gjør noe som kan skade vår plattform, eller dersom du ikke betaler i henhold til gjeldende frister. Oppsigelse fra vår side kan bare skje med 3 måneders skriftlig varsel. Vi vil i alle tilfeller gi deg varsel i tilstrekkelig tid til at du kan eksportere dataene dine fra tjenesten.

36. Overdragelse. Vi har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene til en tredjepart, uten ditt samtykke, forutsatt at tjenestetilbudet overfor deg i det vesentlige er det samme. Du har ikke rett til å overdra avtalen til tredjeparter.

37. Oppdaterte vilkår. Lifeplanner kan til enhver tid endre vilkårene for tjenesten. De nye vilkårene vil bli bindende for deg hvis du ikke innen 30 dager etter at du er blitt underrettet om dem, protesterer mot noen av endringene. Ved innvendinger mot de endrede vilkårene har du rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Inntil oppsigelsen trer i kraft gjelder de nye vilkårene.

38. Varsler. Alle varsler og annen kommunikasjon mellom partene skal være skriftlig og på norsk eller engelsk.

39. Lovvalg. Norsk rett gjelder for avtalen. Eventuelle tvister mellom partene skal først forsøkes å løses i minnelighet, og vi ber deg rette eventuelle henvendelser til support@lifeplanner.no.  Dersom vi ikke klarer å løse en eventuell tvist i minnelighet, skal tvisten avgjøres med forbrukerens verneting som rett verneting.